Video Collection

Artsakh Stpenakaret, Statue of Stepan Shahumyan in Pyatachok, Stepan Shahumyan Square

2188
Video details

Ստեփան Շահումյանի արձանը Պյատաչոկում, Արցախ, Ստեփանակերտ

Video City

Video items detail
Width/ Height: 4096px/2160px
Aspect Ratio: 256:135
Frames Per Second: 25
Running Time: 00:00:15
File Size: 162.43 MB
Date Created: 06 Apr 2019
Price: $2.60
Item per page 36
144-180 of 1761
  • Pricearrow_drop_down
    $0 $400+
  • Resolutionarrow_drop_down
  • Duration (min)arrow_drop_down
    0 min 5.00+ min