FREE VIDEOS

Ստեփան Գումրիկյան

268 0 0
Video details

Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ Ստեփան Գումրիկյանը Լոս Անջելոսում ծավալում է բազմաբնույթ հայանպաստ գործունեություն: Նա , ,,Սատար,, հաշմանդամների հասարակական բարեգործական կազմակերպության հիմնադիր նախագահն է, և միաժամանկ ,,Պատիվ ,, ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության ղեկավարը :

Video TV

Item per page 36
1-36 of 263