FREE VIDEOS

Րաֆֆի և Թորոս Մեգերյաններ

6408 0 3
Video details

Հայ գորգագործության պատմության մեջ իր տեղը, դեմքն ու ձեռագիրն ունի «Մեգերյան կարպետ» գորգագործական ընկերությունը, որն ունի 100-ամյա պատմություն: Ընկերության նախագահն է Րաֆֆի Մեգերյանը: Րաֆֆի և Թորոս եղբայրները Մեգերյան գերդաստանի չորրորդ սերունդն են, որ զբաղվում են գորգագործությամբ:

Video TV

Item per page 36
1-36 of 254