FREE VIDEOS

20 մլն $ դրամաշնորհ Հայաստանին

13875 0 0
Video details

Փարիզյան համաձայնագրի վավերացման դանդաղումն, արդյո՞ք, կարող է խոչընդոտել շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով Կլիմայական Կանաչ ֆոնդից Հայաստանին հատկացված 20 մլն դոլար դրամաշնորհի տրամադրման ընթացքի վրա: 18.10.2016

Video TV

Item per page 36
72-108 of 261