FREE VIDEOS

Ռոբեր Հատտեճյան

11778 0 0
Video details

Իր ստեղծած գրական հսկա ժառանգության շնորհիվ նա համարվում է արևմտահայ գրականության ռահվիրաններից մեկը: Հրատարակած ունի 60-ին մոտ հասնող գրքեր, որոնք մնայուն արժեք են և հարստացնում են հայ գրականության շտեմարանը:

Video TV

Item per page 36
144-180 of 263