FREE VIDEOS

Բագրատ Ալեքյան

11471 0 0
Video details

Ռենտգենո- վիրաբուժային գործունեության մեջ հատուկ տեղ ունեն այն վիրահատությունները , որոնք հեղինակային իմաստով առաջինն են աշխարհում ; Դրանցից կարևորագույնը կապված է Բագրատ Ալեքյանի անվան հետ:

Video TV

Item per page 36
144-180 of 263