FREE VIDEOS

Ստեփան Սերեբրյակով – Իսահակյան

12158 0 0
Video details

Կրկեսային արվեստի նոր ուղղության հիմնադիրը ՝ Ստեփան Իսահակյան ստեղծեց իր յուրօրինակ ատրակցիոնը , եղավ հայկական կրկեսի կազմակերպիչներից մեկը : Հայկական կրկեսի բուռն վերելքի ժամանակաշրջանը կապված է Ստեփան Սերեբրյակով – Իսահակյանի անվան հետ:

Video TV

Item per page 36
144-180 of 263