FREE VIDEOS

Ալեն Միկլի

12068 0 0
Video details

Համաշխարային մասշտաբի ակնոցագործ , <<Միկլի-Դեֆուզիոն –ֆրանս>> ընկերության հիմնադիրը , ով կույրերիև թույլ տեսնողների համար գեղարվեստական պատկերները ձևափոխում է այնպես , որ շոշափելիքի միջոցով նրանք ստանում են տվյալ պատկերի զգացողությունը , որը հավասար է տեսնելուն:

Video TV

Item per page 36
144-180 of 261