FREE VIDEOS

Րաֆֆի Պոռտակալ

11697 0 0
Video details

Պոռտակալ գերդաստանի մենաշնորհը հանդիսացող անտիկվարիստի պատվավոր գործը շարունակողն է նա:Ստեղծելով<<Րաֆֆի Պոռտակալ>> մշակութային կենտրոնը նա շատ կարևոր դերակատարում ունեցավ և ունի Թուրքիայի մշակույթի զարգացման ու առաջընթացի հարցում:

Video TV

Item per page 36
144-180 of 261