FREE VIDEOS

Ալիս Նավասարգյան

12145 0 0
Video details

.Հայ արվեստի ու պատմության նվիրյալ , մշակութաբան , բանահավաք Ալիսա Նավասարգյանը այն բացառիկ մտավորականներից է , ում միտքն ու գործունեությունը միտված է պահպանելու մեր պատմա-մշակութային հարուստ ժառանգությունը : Իսկ նրա ,, Անմահները ,, հավաքական նկարազարդ մատյանը հայ ժողովրդի պատմության վավերագիր նկարագրությունն է :

Video TV

Item per page 36
144-180 of 261