FREE VIDEOS

Գևորգ և Գոհար Վարդանյաններ

13234 0 0
Video details

Խորհրդային լեգենդար/ծպտյալ/հետախույզ ,ով միակն էր , որ կենդանության օրոք արժանացել է Խորհրդային Միության հերոսի կոչման : Երեսուն տարի կնոջ ՝ հետախույզ Գոհար Վարդանյանի հետ բարեհաջող աշխատել են ուրիշների անվանտակ :Նրանց շատ գործեր չեն բացահայտվել , և չեն էլ բացահայտվելու:

Video TV

Item per page 36
144-180 of 263