FREE VIDEOS /Music /Rock

Րաֆֆի և Թորոս Մեգերյաններ

3977 0 3
Video details

Հայ գորգագործության պատմության մեջ իր տեղը, դեմքն ու ձեռագիրն ունի «Մեգերյան կարպետ» գորգագործական ընկերությունը, որն ունի 100-ամյա պատմություն: Ընկերության նախագահն է Րաֆֆի Մեգերյանը: Րաֆֆի և Թորոս եղբայրները Մեգերյան գերդաստանի չորրորդ սերունդն են, որ զբաղվում են գորգագործությամբ:

Video TV

SUB-CATEGORIES: Bard Blues Classic Concerts Dance Folk Jazz Pop Rock
There is no media to display.