FREE AUDIOS /Patriotic

Իմ Ջավախք Im Javakhq
Իմ Ջավախք  Im Javakhq

5717 0 0
Audio Track details

խոսքերի հեղինակ՝ Օքրո Օքրոյան
երաժշտության հեղինակ՝ Արսեն Համբարյան
գործիքավորող՝ Արտեմ Խաչատուր
lyrics by: Oqro Oqroyan
music by: Arsen Hambaryan
arranger: Artem Khachatur
Հաղթականչ ալբոմ

Audio Patriotic

Item per page 36
1-21 of 21