FREE AUDIOS /Patriotic

Մենք կանգնած ենք իրար դեմ Menq kangnats enq irar dem
Մենք կանգնած ենք իրար դեմ  Menq kangnats enq irar dem

4459 0 0
Audio Track details

խոսքերի հեղինակ՝ Աղվան Մինասյան
երաժշտության հեղինակ՝ Արսեն Համբարյան
գործիքավորող՝ Արտեմ Խաչատուր
lyrics by: Aghvan Minasyan
music by: Arsen Hambaryan
arranger: Artem Khachatur
Հաղթականչ ալբոմ

Audio Patriotic

Item per page 36
1-21 of 21