FREE AUDIOS /Classic

Մի խառնեք մեզ... Mi kharneq mez...
Մի խառնեք մեզ...  Mi kharneq mez...

4457 0 0
Audio Track details

խոսքերի հեղինակ՝ Վահան Տերյան
երաժշտության հեղինակ՝ Արսեն Համբարյան
գործիքավորող՝ Արթուր Հակոբյան
lyrics by: Vahan Teryan
music by: Arsen Hambaryan
arranger: Arthur Hakobyan
Հաղթականչ ալբոմ

Audio Patriotic

There is no media to display.